חברים יקרים ואהובים, ברוכים הבאים!

לכש"ק בהעלותך "אור פנימי" וסיפור מהרבי מטשורטקוב וניגון ריקוד

בס"ד
לכבוד כל עם בני ישראל הקדושים הי"ו
ולכבוד שבת קודש פרשת בהעלותך תשע"ב לפ"ק
תורות, שירים וסיפורים מרבינו הרשב"ן רבי שלמה ב"ר נפתלי זצ"ל קרליבך
שבת שלום ומבורך לכולכם ידידים מתוקים
חבורת קש"ר ירושלים עיה"ק ת"ו

ויעש כן אהרן כו' כאשר צוה ד'

אור הפנימי של כל איש ישראל לעולם קיימת

ברש"י להגיד שבחו של אהרן שלא שינה, וכולם מקשים האם אהרן הכהן ישנה ממה שציוה אותה הקב"ה? אבל תדעו איך העולם רוצים לתקן האדם ע"י שאומרים לו עשית כל כך רע אתה צריך לשנות את דרכיך, אבל אהרן הכהן לא אמר לאחד תשנה הדרך, כי כשאתה פוגש אהרן הכהן פתאום האש הפנימי שלך מתחלת לבעור בפנים, אתה לא צריך לשנות, כי אם יש חסרון ליהודי זה לא היהדות, זה רק שאני לא פנימי, אתה לא צריך לשנות כי כל יהודי קודש, עלינו רק לעבוד יותר על הפנימיות שלנו, להיות גם יהודי פנימי, וכן לאהוב כל יהודי, השאלה לא שאלה חיצונית, השאלה האם אתה רואה שכל אחד בצלם אלוקים, האם אתה רואה כמה עמוקים הם, ועומק החיים, מה אתה רואה ומרגיש, האם אתה איש פנימי או איש חיצוני, וזה עומק הדלקת המנורה, להאיר בתוך כל אחד עד שתהא שלהבת עולה מאליה, שהנר בעצמה תוציא אור פנימי ממנה מאליה, ויה"ר שנזכה לאור הגדול בב"א.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה