חברים יקרים ואהובים, ברוכים הבאים!

לכש"ק שלח תורה, סיפור, שירים נפלאים

בס"ד
לכבוד כל עם בני ישראל הקדושים הי"ו
ולכבוד שבת קודש פרשת שלח תשע"ב לפ"ק
תורות, שירים וסיפורים מרבינו הרשב"ן רבי שלמה ב"ר נפתלי זצ"ל קרליבך
שבת שלום ומבורך לכולכם ידידים מתוקים
חבורת קש"ר ירושלים עיה"ק ת"ו

"טובה הארץ מאד מאד" - לראות רק מעלת חברנו!

באמת פלא איך המרגלים דברו לא טוב על ארץ הקודש, שחבבה הקב"ה ונתנה לאברהם אבינו?! רק הם ראו בנביאה נהרות של דם יוצאות משם המשטפת העולם, הם ראו שני חורבנות בית המקדש, גלות של ספרד, וראו השש מיוליון שעלו למרום על קידוש שמו יתברך, וכל הצרות שעברו ישראל עד ביאת המשיח, לכן אמרו "למה צריכים אנו כל זה", אנחנו נשארים במדבר.

רק הענין שלא הבינו, שכל הנהרות של דם, זה רק בשבילם, שדברו לא טוב על הארץ הקדושה, ואם הי' חוזרים לומר טוב עליה, הי' נתהפכים כל הנהרות למים של ששון ושמחה, כן לפעמים מסתכלים על השני ורואים חסרונות, זה רק בשבילנו מה שטמון אצלנו רואים עליו, ובזכות שנהי' טוב ונראה מעלת חברנו נתקן כל ענין המרגלים, ונזכה ל"ועינינו תראנה מלכותך" בביאת גוא"צ בב"א.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה