חברים יקרים ואהובים, ברוכים הבאים!

לכש"ק נשא, ברכת כהנים יסוד היסודות, סיפור מהחוזה

בס"ד
לכבוד כל עם בני ישראל הקדושים הי"ו
ולכבוד שבת קודש פרשת נשא תשע"ב לפ"ק
תורות, שירים וסיפורים מרבינו הרשב"ן רבי שלמה ב"ר נפתלי זצ"ל קרליבך
שבת שלום ומבורך לכולכם ידידים מתוקים
חבורת קש"ר ירושלים עיה"ק ת"ו

יברכך ד' וישמרך, ברכה בשמחה ואהבה

התורה הק' נפתחת עם אות ב' בראשית. אמרו חז"ל כי הב' מורה על ברכה, שהקב"ה ברא את העולם וכל מה שבתוכה ע"י ברכה, וכל סדר בראשית מתנהגת והולכת מברכתו ית' - השמש והירח מסתובבים בלי הכרח וכפיה רק בברכתו של הבורא עולם, ששים ושמחים לעשות רצון קונם, כי אם כופין אותם, איך עושים בשמחה? כי הכפיה בא מעץ הדעת בעצבות, אבל מעץ החיים, עושים בשמחה וברצון, ולכן בכל יום בבוקר אחר ברכת התורה אומרים יברכך ד' וישמרך, כי קיום ולימוד התורה, על פי ברכת ד' הוא, והכהנים וכן אב המברך בנו, מרים ידים על ראשם לומר כי אין לו כפיה עליו, רק בברכת ד' העמוקה מני ים יושפע עליו להיות נשמר מכל המזיקים, ויזכה לקיים התורה ומצוות בחן וחסד, וזה יביא שלום עליו ולכל העולם, כי אי אפשר להכריח שלום בעולם רק בברכה וישם לך שלום, בביאת גוא"צ בב"א.

הורדה: אוצר קש"ר - פרשת נשא, ברכת כהנים וסיפור מהחוזה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה