חברים יקרים ואהובים, ברוכים הבאים!

לכש"ק שמיני שבת אחר פסח, תורת "היום", ספירת העומר

בס"ד
לכבוד כל עם בני ישראל הקדושים הי"ו
ולכבוד שבת קודש פרשת  שמיני - שבת אחר פסח תשע"ג לפ"ק
תורות, שירים וסיפורים מרבינו הרשב"ן רבי שלמה ב"ר נפתלי זצ"ל קרליבך
ערב שבת שלום ומבורך לכולכם ידידים מתוקים
חבורת קש"ר ירושלים עיה"ק ת"ו

כִּי הַיּוֹם ד' נִרְאָה אֲלֵיכֶם: להתחיל מחדש

עדיין אנו תחת רושם ימי חג הפסח, וביציאת מצרים כתיב "ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם" וכולנו יודעים שהיתה הגאולה ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו - אני ולא מלאך, אם כן, איך שייך כלל שהיה שם משחית, ואומר האיזשביציער כי מדובר כאן במשחית הפרטי של כל אדם שאינו מניח לו להתחיל מחדש "היום" בשביל כל הטעיות שעשה אתמול, וכן אמר הבעל שם טוב הקדוש, כי השעיבוד הגדול שיכול לשעבד האדם, זה האתמול שלו, כן יש אנשים שקשה להם לחיות בשלום ביחד רק בשביל שלא יכולים לוותר על האתמול, לכן מוכנים לאבוד כל ה"מחר"ים בשביל אתמול אחד, וכמו בגאולת מצרים, שהשם יתברך שחרר אותנו מהמשחית הפרטי, כן בגאולה עתידה. אמר משיח לרבי יהושע בן לוי "היום אם בקולו תשמעו" - אני יבוא כשתשתחררו מהאתמול שלכם, ותתחילו לחיות עם ה"היום", בב"א.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה