חברים יקרים ואהובים, ברוכים הבאים!

לכש"ק יתרו, סוד עשרת הדברות

בס"ד
לכבוד כל עם בני ישראל הקדושים הי"ו
ולכבוד שבת קודש פרשת יתרו תשע"ג לפ"ק
תורות, שירים וסיפורים מרבינו הרשב"ן רבי שלמה ב"ר נפתלי זצ"ל קרליבך
ערב שבת שלום ומבורך לכולכם ידידים מתוקים
חבורת קש"ר ירושלים עיה"ק ת"ו

אָנֹכִי ד' אֱלֹקֶיךָ, כתבם על לוח לבך ונחקקים לעולם

חז"ל אמרו כי הלוחות אשר בה נחקקו עשרת הדברות מורה על הלב, להורות כי בלב כל אחד מבנ"י חקק הקב"ה הדברות הק'.

ויש להבין מה נתחדש באלו הדברות, הלא כל אחד יודע שאסור לרצוח ולגנוב?

מבאר לנו הצ' מאיזשביצא, כי כשאמר ד' לא תרצח גילה לנו עומק העניין של חיי האדם וגודל ערכו, וזה חקק בלבנו, וכשיודעים זה, אין שייך לרצוח, וכן בלא תגנוב, שנתגלה ונחקק בלבנו הקשר שיש לאדם עם נכסיו כי נפשו הוא, ובכיבוד אב ואם, ערך ההשגה להוריד נשמת ישראל לעולם, ובשמירת שבת, יכולים לקיים כל הלכותיה, אבל אם לא נחקקת בלבנו שלא יכולים לחיות בלי שבת, איך נאמר ששמרנו השבת, ועד"ז ממשיכים ללמד תורה לבנינו ולחקוק הדברים בלבותם עד עולם, בביאת גוא"צ בב'א.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה