חברים יקרים ואהובים, ברוכים הבאים!

לכש"ק פר' נח - מדריגות בהליכה, ושיר חדש

בס"ד
לכבוד כל עם בני ישראל הקדושים הי"ו
ולכבוד שבת קודש פרשת נח תשע"ג לפ"ק
תורות, שירים וסיפורים מרבינו הרשב"ן רבי שלמה ב"ר נפתלי זצ"ל קרליבך
ערב שבת שלום ומבורך לכולכם ידידים מתוקים
חבורת קש"ר ירושלים עיה"ק ת"ו

את האלקים התהלך נח – אתהלך לפני השם

ידידים מתוקים, כולכם יודעים שיש ג' מדריגות בהליכה: יש הליכה לפני, הליכה עם ויש הליכה מאחריו. כל אב ואם מוכנים להלוך לפני ילדיהם ולהורות להם הדרך שיעשו, הכל כמו שיצוו, ויש שמוכנים להלוך עם בניהם, אבל לילוך מאחריהם זה המדריגה הכי עמוקה והכי גדול שיש, כי יש מדריגה של תשובה שאני יודע שהשי"ת הולך לפני, ואני רוצה לרוץ להשיגו כביכול, ויש שאני רוצה להלוך עם השי"ת בשווה, אבל הכי גבוהה זה כשהקב"ה הולך אחריי, כי מה פירושו, שאני מסתכל אחרי ואני רואה שכל מה שלמדתי והתפללתי, זה כל כך יותר עמוק, שאני מתחיל עוד הפעם מחדש עם יותר עמקות מעומק הלב והנשמה, כן הי' בנח איש צדיק תמים שלא רק שהלך עם השם, רק הלך לפני ד', כמו שאמר השי"ת לאברהם "התהלך לפני והי' תמים" נמצא כי צדיק תמים הולך לפני ד', זה למד אברהם מסבו נח הצדיק תמים, ויה"ר שנזכה לעבוד אותו ית' בתמימות ולב שמח בביאת גוא"צ בב"א.

הורדה: אוצר קש"ר לפרשת נח

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה