חברים יקרים ואהובים, ברוכים הבאים!

לכש"ק שבת בראשית סוד דיבור בשירה ושירים חדשים

בס"ד
לכבוד כל עם בני ישראל הקדושים הי"ו
ולכבוד שבת קודש "שבת בראשית" תשע"ג לפ"ק
תורות, שירים וסיפורים מרבינו הרשב"ן רבי שלמה ב"ר נפתלי זצ"ל קרליבך
שבת שלום ומבורך לכולכם ידידים מתוקים
חבורת קש"ר ירושלים עיה"ק ת"ו

וַיְבָרֶךְ אֹתָם אֱלֹהִים וַיֹּאמֶר לָהֶם אֱלֹקים פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת הָאָרֶץ וְכִבְשֻׁהָ - למלאות העולם עם אור

ידידים נחמדים, כתוב בפרשתינו, כשהקב"ה ברא את האדם, ברכו בפרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשהו, שתפקידו של האדם למלאות את העולם עם אור של שמחה וקדושה, וכל אחד רוצה לכבוש את העולם, אבל שכחו שקודם צריכים למלאות את העולם, כי כשהקב"ה אמר "יהי אור", לא בצעקה היתה, רק בדרך שירה וזימרה, וכן כל הבריאה נברא ע"י זמירות ושירות של הקב"ה, כדאי' במדרש אות' ר' עקיבא, שלא ברא הקב"ה את העולם אלא בשביל שירה וזמרה, שהם מלאים אור, והבעש"ט אומר כי כל פעם שאחד מדבר בלי שירה, אז הוא כמו שמנתק את עצמו מן הבריאה, כי בדרך זה שמדברים בשמחה ושיר, ממלאים את העולם עם אור, ודברי חכמים בנחת נשמעים, וכובשים עומק לבבות בנ"י לאבינו שבשמים,  ויה"ר שנזכה להגאולה בקרוב שגם ע"י שיר יהי' בב"א.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה