חברים יקרים ואהובים, ברוכים הבאים!

לכש"ק מטות מסעי ור"ח אב, תורות סיפורים, ואוצר לט' באב

בס"ד
לכבוד כל עם בני ישראל הקדושים הי"ו
ולכבוד שבת קודש פרשת מטות מסעי ור"ח מנחם אב תשע"ב לפ"ק
תורות, שירים וסיפורים מרבינו הרשב"ן רבי שלמה ב"ר נפתלי זצ"ל קרליבך
שבת שלום ומבורך לכולכם ידידים מתוקים
חבורת קש"ר ירושלים עיה"ק ת"ו

אלה מסעי בני ישראל, כו' על פי ד' - נוסעים ביחד ד

כולכם יודעים מה שהבעש"ט הק' אומר, שכל המ"ב מסעות שעברו בנ"י הם נצחיים, וכל איש ישראל במשך ימי חייו, גם נוסע אלו המ"ב מסעות. ומוסיף הנועם אליעזר (הרבי מסקולען זצ"ל), שכמו שתכלית המסעות הי' כדי להגיע לארץ ישראל, כן כולנו יחד משך ימי הגלות נוסעים כל המסעות, וכל היסורים שעוברים, לתכלית ביאת הארץ ובנין בית המקדש בגאולה קרובה, כי כל מקום שיהודי הולך הוא על דרך לבוא לירושלים עיה"ק.

ולכן קוראים בימי המצרים פרשיות אלו, כי באלו הימים יכולים לתקן הכל מה שנחרב מחמת שנאת חינם, לכן בפרשת מטות מביא הרפואה קודם למכה, שנאמר בו ז"ה הדבר אשר צוה ד' - זה בגי' י"ב שיתאחדו בנ"י בצוותא. ועומק הענין שלומדים מהפרת נדרים, שצריכים אחד יחיד מומחא להפר או שלשה הדיוטות, כי כשג' אנשים פשוטים מתאחדים, יש להם אותו הכח של היחיד מומחא, בביאת גוא"צ בב"א.

הורדה: אוצר קש"ר - פרשיות מטות-מסעי ור"ח אב, תורות סיפורים, ואוצר לט' באב

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה