חברים יקרים ואהובים, ברוכים הבאים!

לכש"ק פנחס רגעים המיוחדים, וסיפור נפלא ושירי ווקאליש

בס"ד
לכבוד כל עם בני ישראל הקדושים הי"ו
ולכבוד שבת קודש פרשת פנחס תשע"ב לפ"ק
תורות, שירים וסיפורים מרבינו הרשב"ן רבי שלמה ב"ר נפתלי זצ"ל קרליבך
שבת שלום ומבורך לכולכם ידידים מתוקים
חבורת קש"ר ירושלים עיה"ק ת"ו

הִנְנִי נֹתֵן לוֹ אֶת בְּרִיתִי שָׁלוֹם - הרגעים הקדושים המהפכים הכל לטובה

חביבי' תדעו דבר עמוק מאוד, רוב המחלוקת בין ידידים וקרובים, זה לא בשביל דברים שבכל יום, זה רק בשביל הרגעים המיוחדים שהי' להם והיו יכולים לתקן הכל. כי יש רגע של בלעם, ח"ו, שיכולים להחריב הכל. והתיקון לזה, הוא רגע של פנחס, שבזכותו ניצלו בני ישראל, לכן קיבל מהקב"ה מתנת השלום והכהונה - כמו אהרן הכהן - יסוד השלום והרגעים הטובים.

ור' נחמן אומר "אם אתה כ"כ קרוב לאחד שאתה יכול להיות בכעס עליו, תדע שזה גופא סימן שיכולים להפוך זו הרגע ולהיות קרובים כ"כ ולתקן הכל בשמחה". כן בית המקדש לא נחרב אלא בשביל הרגעים של בלעם, הרגעים שנחסר אהבה בינינו, ובימי המצרים אלו יש בידינו להפוך הרגעים אלו לעילא ולעילא, ולכן בתשעה באב, באותו יום שנחרב ביתינו הק', אחה"צ נולד משיח ע"י שמהפכים אותו הרגע מצרה לצהר, ולתקן עומק נשמתינו באהבה ואחוה, בביאת גוא"צ בב"א.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה