חברים יקרים ואהובים, ברוכים הבאים!

לכש"ק ויחי שבת חזק, חינוך ברחמים, שיר ושבו בנים

בס"ד
לכבוד כל עם בני ישראל הקדושים הי"ו
ולכבוד שבת קודש פרשת ויחי תשע"ג לפ"ק
תורות, שירים וסיפורים מרבינו הרשב"ן רבי שלמה ב"ר נפתלי זצ"ל קרליבך
שבת שלום ומבורך לכולכם ידידים מתוקים
חבורת קש"ר ירושלים עיה"ק ת"ו

לא יסור שבט מיהודה - חינוך באהבת ד' קיימת לעולם

הרבינו בחיי אומר דבר פלא כי בברכת יהודה נמצא 'כל אותיות הא"ב' מלבד 'אות ז', להורות שמשיח צדקינו היוצא ממנו לא ישתמש כלל עם 'כלי זיין' ללחום, רק בקדשותו ימשך כולם לעבודת ד', וזה בא מגודל רחמנתו של יהודה שאמר 'מה בצע כי נהרוג את אחינו', ועומק הענין שלכן שלחו יעקב 'להורות לפניו' לייסד תלמוד תורה, להורות לנו כי החינוך של בנינו דור העתיד 'רק עם רחמנות' נבנות, למען תהי' לה קיום עולם. וזה כוונת הכתיב 'לא יסור שבט מיהודה' שלא יצטרך מלהשתמש עם 'שבט' לחנך ולייסר בנ"י, כי לא צריכים כלי זיין, רק ימשכם בסבלנות אוהב את הבריות ומקרבן לתורה בלב מלא שמחה בב"א.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה