חברים יקרים ואהובים, ברוכים הבאים!

לכש"ק פר' וירא ,לקרב כולם לד' יו"ד של רבינו אוצר נפלא 85 סרטים ועוד

בס"ד
לכבוד כל עם בני ישראל הקדושים הי"ו
ולכבוד שבת קודש פרשת וירא תשע"ג לפ"ק
יומא דהילולא קדישא של רבינו זצ"ל ט"ז חשון
זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
תורות, שירים וסיפורים מרבינו הרשב"ן רבי שלמה ב"ר נפתלי זצ"ל קרליבך
ערב שבת שלום ומבורך לכולכם ידידים מתוקים
חבורת קש"ר ירושלים עיה"ק ת"ו

וַיֵּרָא אֵלָיו ד' – ברית עם ד' לקרב כולם לעבדו ית'

אתם יודעים ידידים, לפעמים שוכחים כמה הקב"ה אוהב אותנו, אבל מיד כשזוכרים - כבר הכל טוב כמקודם, ולפעמים שוכחים את הברית שיש לנו בנ"י עם ד', הברית שעשה עם אברהם אבינו, אבל איך שוכחים שהשי"ת לא יכול להוציא את רצונו בתיקון העולם בלי בני ישראל, ואנחנו לא יכולים לחיות בלי השי"ת, כי אהבתו ית' אלינו הוא בלי גבול, וכל אחד יש לו שני בריתים עם ד', אחד ברית שלו הפרטית ואחד ברית כללית עם כל כלל ישראל.

ומה פי' באמת ברית עם ד'? יש שחושבים שפי' להיות רק עם ד' אבל בלי העולם, והם לא רואים עוד אנשים שאינם כ"כ מאמינים, אבל האמת ברית עם השי"ת פי' שידע ויחשוב מכל סביבתו ולבקש דרכים איך לקרבם להשי"ת, שאם אברהם אבינו לא הי' מסתכל על הג' אורחים שנראים כערבים, לא הי' לו ח"ו את הבשורה של הולדת יצחק בנו, שהוא כל ההמשכה של כלל ישראל, ואיך הי' שום תקוה להעולם בלי בני ישראל הק', ויה"ר שנזכה לקרב ולהתקרב לבבנו אליו בביאת גוא"צ בב"א.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה