חברים יקרים ואהובים, ברוכים הבאים!

לכש"ק כי תצא: סוד המלחמה בשמחה

בס"ד
לכבוד כל עם בני ישראל הקדושים הי"ו
ולכבוד שבת קודש פרשת כי תצא תשע"ב לפ"ק
תורות, שירים וסיפורים מרבינו הרשב"ן רבי שלמה ב"ר נפתלי זצ"ל קרליבך
שבת שלום ומבורך לכולכם ידידים מתוקים
חבורת קש"ר ירושלים עיה"ק ת"ו

כי תצא למלחמה – כי בשמחה תצאו

הפרשה נפתחת "כי תצא למלחמה" - כשאתה רוצה לצאת להעולם למסרם דרך התורה, זה רק כשיוצאים עם הפנימיות שלנו, דהיינו שבעומק העמקות שלך אתה שמח וגיבור כארי ואין לך שום ספיקות, ולכן כתיב בלשון יחיד, ולא "כי תצאו", כי כשאנחנו מלאים עם אחדות השי"ת, אז נתמלאים עם אחדותו ית', וכל המהות נתאחד כאחד, ויכולים להתאחד עם הבנים והתלמידים וישמעו ויכנס הדברים בלבן.

ולכן בסיום הפרשה, כשמגיע עמלק ורוצה להטיל ספיקות בכלל ישראל, כתיב "והיה" בהניח ד' אלקיך "לך" כו', שעיקר מחיית עמלק הוא בזה שהשי"ת ממלא אותנו בשמחה, אז מתאחדים כל ישראל בלשון יחיד "לך".

ויה"ר שנזכה לשמו וכסאו שלם בביאת גוא"צ אמן.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה