חברים יקרים ואהובים, ברוכים הבאים!

לכש"ק חקת לראות רק טוב, תורה שירים וסיפורים

בס"ד
לכבוד כל עם בני ישראל הקדושים הי"ו
ולכבוד שבת קודש פרשת חקת תשע"ב לפ"ק
תורות, שירים וסיפורים מרבינו הרשב"ן רבי שלמה ב"ר נפתלי זצ"ל קרליבך
שבת שלום ומבורך לכולכם ידידים מתוקים
חבורת קש"ר ירושלים עיה"ק ת"ו

וַיֹּאמֶר ד' אֶל משֶׁה עֲשֵׂה לְךָ שָׂרָף

רש"י הק' אומר טעם, למה שלח השי"ת נחשים? כיון שהוציא דיבה על המן, והנחש נענש על כך. ועוד, שהנחש טועם בכל דבר טעם עפר, והם דיברו על המן, שהיו לה כל הטעמים.

ובאמת שני הפירושים מתאחדים יפה, כי עומק הענין הוא, כשאחד מדבר רע על השני, ורואה בכל דבר רק רע, אז טועם בכל החיים שלו טעם מר - "טעם עפר", אבל אשרי מי שזוכה בעז"ה לראות רק טוב ומעלת חבירו, אז טועם "טעם מן" בחיים שלו.

וזה מרומז בפסוק "זאת חוקת התורה אשר צוה ד' לאמר" - לדבר דברים מה שהשי"ת רוצה שנדבר, ובזכות זה נזכה לביאת הגוא"צ בב"א.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה